EDUCATION & COACHING EXPERIENCES

Un blog dedicat als apassionats pel bàsquet que els agrada pensar i reflexionar

dissabte, d’agost 11, 2007

CAUSA-EFECTE

Ens amoïna pensar que en algun àmbit de la societat, en una espurna de la convivència o en un lloc recòndit de la nostra ment pugui haver un bloqueig que ens impedeixi anar més enllà.

El lligam tradicional de causa-efecte ens porta a buscar explicacions als fenòmens que formen part de les nostre vides, i sovint ens aventurem a fixar algunes connexions perilloses amb el fonament de les nostres impressions.

Gregory Bateson parlava del "patró que connecta" com aquella estructura que ens ajuda a explicar millor el que passa. La causalitat linear (causa-efecte) ha estat un dels intruments més utilitzats per explicar la història i la ciència, i som deutors d'aquest esbiaix explicatiu.

La cerca d'un model més entenedor de la realitat a partir de la causalitat circular (A causa B, B causa C i C causa A), on la idea no és d'unicausalitat sino de multicausalitat, ens porta a un escenari on se'ns fa difícil explicar les coses que passen per només una causa (única, exclussiva).

Abarcar i entendre el món que vivim és un desafiament constant. Aparcar la causalitat linear és un dels passos primers per a fer-ho, ja que ens allibera de la tirania d'haver de fixar de manera inmediata lligams causals explicatius. Sense el pes de concretar la causa que fa que això sigui com és ens podem moure amb un marge diferent de mobilitat (i de comprensió del que està passant).

Començava l'article dient que ens amoïna poder estar condicionats en algun aspecte (com si un causa-efecte qualsevol fos inquebrantable, aterridorament determinista), però ens amoïna encara més descobrir un altre fet. Ens fa por que ens podem alliberar de l'ombra d'aquesta presència angoixant d'una única causa dient-nos a nosaltres mateixos: "Pot ser que això tingui a veure, però com hi ha molts més aspecte implicats que ara desconec, puc ser capaç de canviar aquesta situació."

Localitzar una causa era abans una sentència per la nostra versatilitat conductual; avui en dia intuir una possible causa (de les moltes que hi han i que és retroalimenten les unes amb les altres) resulta un indici aclaridor que ens dona llum, però no ens limita a seguir igual ja que està fora del nostre abast canviar-ho. De sobte, i a través de canviar la nostra mirada com observadors que busquem explicacions causals, podem ser diferents.