EDUCATION & COACHING EXPERIENCES

Un blog dedicat als apassionats pel bàsquet que els agrada pensar i reflexionar

dimecres, d’octubre 14, 2015

Comentaris inicials a la RESOLUCIÓ PRE/2095/2015: envers a un únic sistema de puntuació i classificació als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)

Fèia temps, molt de temps, que no em dedicava a escriure al meu blog. Un tema particularment punyent ha cridat la meva atenció i m'ha dut a escriure aquestes línies.

Hi ha alguns antecedents sobre els que convé advertir-vos, doncs són el caldo de cultiu d'això que us vull comentar. Les meves darreres reflexions estan al vostre abast a Internet. Una d'elles seria la publicació, a la Revista Fair Play, d'un article sobre norma d'alineació. Aquest article recull bona part de les meves idees sobre l'esport infantil i, molt especialment, sobre la norma que obliga als entrenadors fer jugar als jugadors fins als 12/14 anys. Concretament, el vaig publicar pels volts del mes de maig de 2015. Una altra reflexió seria més recent, ara fa unes setmanes (a les acaballes del mes de setembre). Aleshores vaig publicar un primer article d'una sèrie de tres al Blog Espai de Llibertat, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, en el qual iniciava una sèrie dedidaca a "Mirades a l'esport infantil".

Dit això, m'endinso en alguns comentaris inicials de la RESOLUCIÓ PRE/2095/2015. Es tracta d'un text sobre l'organització de l'esport català pel que respecta a dos dels programes més rellevants d'esport escolar. Aquests són programes que porten cert temps en funcionament, i que la resolució no fa altra cosa que posar al dia i marcar-ne els objectius futurs.

Concretament, m'interessa comentar algunes de les qüestions pròpies de l'Annex 1. En l'apartat 2.3 referent al sistema de puntuació i classificació. Bàsicament se'n perfilen tres de diferents: sistema preliminar, sistema paral·lel o sistema integrat.

"2.3.1 Sistema preliminar". S'obliga a que les competicions d'esports individuals o bé d'equip incloguin aquesta fòrmula, com a mínim, si no es desenvolupa cap dels altres dos sistemes. Consisteix amb un sistema que dona dues alternatives: o bé el de tarjeta verda o similar en el qual es reconeixen accions que són titllades de positives, cíviques o esportives durant el joc; o bé "ja sigui en els actes de cloenda o repartiment de premis, mitjançant els premis al joc net i els valors".

Em sobta que aquest sistema s'extingeix al final del propi curs 2015-16. Això implica, doncs, que les competicions escolars a Catalunya que estan sota el paraigua dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), desenvolupats per la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya) d'acord amb les prerrogatives de la SGE (Secretaria General de l'Esport), hauran de decantar-se en menys d'un any per una de les dues possibilitats següents: el sistema paral·lel o el sistema integrat.

Dir, a més a més, que el sistema preliminar s'extingeix al final d'aquest curs 15-16, però no pot fer-se servir en les fases supracomarcals, on necessàriament ja s'haurà de triar entre paral·lel o integrat. Per tant, la seva validesa és per les fases de caire local-comarcal-intercomarcal. Per aquelles competicions de caire supracomarcal, aquest sistema ja no té sortida. Així que bàsicament queden dues opcions: paral·lel o integrat. Anem a veure-les.

"2.3.2 Sistema paral·lel". Consisteix en la convivència de dos sistemes de puntuació: un de "puntuació esportiva" (marcador), i un altre de puntuació en valors, en el qual es planteja tenir en compte les targetes verdes al llarg de tot el cicle de competició. Com en d'altres situacions semblants, com ara el Trofeu Fair Play, es declara un vençedor esportiu i un de la classifiació de fair-play.

"2.3.3 Sistema integrat". Sense anomenar-la obertament, inspirada en el Juga Verd Play del Consell Esportiu del Baix Llobregat. En aquest cas, la Resolució especifica que cal tenir en compte "com a mínim un paràmetre de valors" per tal de combinar-lo, seguint amb la terminologia emprada, amb la "puntuació esportiva".

La confirmació de la procedència d'aquest sistema apareix de seguida en el mateix apartst 2.3.3 del citat Annex: "És el pas més significatiu per a l’educació en valors mitjançant l’esport, ja que la fita d’aconseguir més punts que l’adversari no és l’únic condicionant per guanyar; els valors i els comportaments cívics també compten." Això ho podem llegir, expressat amb d'altres paraules però amb la mateixa idea, en el propi dossier informatiu del Juga Verd Play: "Per guanyar en la competició, no n’hi ha prou amb aconseguir més punts que l’adversari; els valors i el joc net també condicionen la puntuació final."

Ens veiem abocats, doncs, a que a partir del curs 16-17 les competicions dels JEEC s'hauran de regir obligatòriament o bé pel sistema paral·lel (recompte targetes verdes), o bé el sistema integrat (inspirat en el Juga Verd Play).

El meu anàlisi, sense entrar a valorar les seves implicacions pràctiques (que estic enllestint en la sèrie de "Mirades a l'esport infantil" i en un altre article a una revista), em fa pensar que hi ha una clara opció política al darrera, tot i que no expressada de manera oberta. Tres sistemes de puntuació poden semblar que hi ha màniga ample per que cada Consell Esportiu decideixi el format que creu que s'escau millor. Però no és gens ni mica així.

Primer, com ja hem dit, s'extingeix el sistema preliminar i aleshores tot queda entre dos sistemes de puntuació i classifiació, i no pas tres. La qüestió és que es presenta una classifiació amb tres alternatives, quan a efectes de mig termini només són dos. Segon: posant de costat els altres dos sistemes que resten, el legislador ens diu: "[El sistema integrat] és el pas més significatiu per a l'educació en valors mitjançant l'esport". Qui gossa resistir-se a aquest anunci? Dissoltes les altres possibilitats (unes, les excloses del redactat de l'Annex, o bé fins i tot la del sistema preliminar), i havent d'escollir entre l'opció del sistema paral·lel i l'integrat, el text es decanta clarament per un: l'integrat.

Més enllà de les consideracions per no citar la font del sistema integrat dins del propi text legal (car i que potser no sigui apropiat, doncs no és un text acadèmic), paga la pena dir que la Resolució ens aboca a que les competicions dels JEEC s'acabin conformant segons el sistema integrat, que ha quedat palès que és "el pas més significatiu...".

Al meu entendre, tot això implica a que la directriu pròpia de la Secretaria General de l'Esport cristal·litzada en la Resolució ha quedat definida:
- per exclusió (les no incloses en els possibles sistemes, com ara seguir amb una escala de puntuació i res més, sense consideracions al voltant dels "valors");
- per extinció (del sistema preliminar, que apareix gairebé com a figurant en una pel·lícula... ara bé, quin futur o protagonisme pot tenir quelcom que ja se li diu "preliminar"?);
- per preferència (allò de la força que imprimeix el discurs dels "valors", i també dir allò de "el pas més significatiu...").

Així tenim que ens estem movent a hores d'ara en aquests paràmetres per definir què és el que convé per organitzar la competició dels JEEC. La lectura inicial de la Resolució, doncs, no deixa marge de dubte: preferència pel sistema integrat i, en cas de no fer-lo servir, l'altra opció que queda: el sistema paral·lel, no tant atractiu. Això marca una opció política molt clara, sobre la qual pagarà la pena fer un anàlisi més detallat, ja sigui en aquest espai o bé en algun altre.