EDUCATION & COACHING EXPERIENCES

Un blog dedicado a la gente que le gusta el baloncesto y que se toma su tiempo para pensar estrategias para acercarse y actuar dentro del deporte.

dijous, de novembre 10, 2016

Culminació del projecte "Mirades a l'esport infantil"

Aquest mes de novembre he publicat, en el Blog Espai de Llibertat de la Fundació Ferrer i Guàrdia, el tercer i darrer article de la sèrie "Mirades a l'esport infantil". Aquest projecte ha pogut veure la llum gràcies a la bona disposició de Vicenç Molina, que ha trobat adient publicar els articles al Blog. Publicar en aquest indret de reflexió em resulta plaent.

En la sèrie "Mirades de l'esport infantil" he fet una anàlisi de l'esport infantil i juvenil a Catalunya des d'una perspectiva crítica. Penso que algunes iniciatives ben atapeïdes del terme "valors", per algunes persones un signe de estar ben adreçades, és més aviat tota una altra cosa: el senyal inequívoc de que estem davant d'un discurs pobre, buit, farcit de llocs comuns i amb una tendència cap a la confusió i la promoció de la patologia.

En alguna ocasió he pensat que una de les qüestions que més m'amoïnen és, a fi de comptes, portar salut a l'esport. I no em refereixo a portar salut cardiovascular, o salut en termes de disminució dels índexs d'obesitat. Encara que si estirem molt la idea, també ho podria arribar a ser, això, salut. Em refereixo més aviat a una pregunta del tipus: és la pràctica esportiva amb infants a Catalunya, tal com són les institucions, les normatives vigents i la formació dels professionals que hi treballen, un entorn que promociona la salut (especialment mental) dels esportistes? A mi em sembla que estem davant d'una pregunta a la qual hem de contestar, sense victimisme però sense tapar el cúmul d'errades que arrosseguem, de manera sincera dient: NO.

Però si ens pensàvem que tot anava sobre rodes... No obstant, la situació no em sembla gens afalagadora. Una de las maniobres de distracció la podem trobar amb la veneració al terme "valors". Els "valors" semblen una cuirassa impenetrable, protecció contra qualsevol crítica o sospita que puguem tenir sobre el funcionament del sistema. Com ens encomanem a la bondat que flueix de anomenar a tort i a dret els "valors", sembla que puguem estar ben tranquils. De fet qui els menciona, sembla que tingui en les seves mans el Sant Graal, i que pugui gaudir del coneixement més verídic i absolut. Al meu entendre, aquesta menció tant sovintejada al terme "valors" i allò que evoca no fa més que amagar les febleses d'un discurs que, com dèia abans, és pobre, buit i amb tendència cap a la confusió i la patologia.

En aquests tres articles li toco el crustó a diferents projectes i propostes que inunden l'esport infantil i juvenil, i que tenen més o menys relació amb la defensa dels "valors" com a guariment per a tots els mals. Ja fa temps que tinc posat el punt de mira en la norma d'alineació, així com també sobre la norma de tancar l'acta. Es tracta de dos dels productes estrelles del reglament de minibàsquet promogut des de la Federació Catalana de Basquetbol des de fa una pila d'anys, i que després d'uns primers passos en l'àmbit del minibàsquet es va estendre a d'altres miniesports.

Lluny de quedar en manifestacions aïllades, aquestes propostes confuses i patologitzants s'han estès com una taca d'oli, recargolant-se d'una manera aberrant. Mostra d'això és l'efervescència als mitjans de comunicació i dins de certs cercles educatius del projecte Juga Verd Play del Consell Esportiu del Baix Llobregat, el qual ha tingut un ampli recolzament des de que va començar a caminar l'any 2013. Un dels seus punts culminants ha estat la posterior acollida institucional de la idea dins del que seria les consideracions de tipus tècnic en la Resolució Pre 2095/2015 de la Generalitat de Catalunya, on s'incopora la filosofia propia del projecte en el que seria el sistema de puntuació integrat.

Estem davant, doncs, de tot un seguit de mesures de diferents èpoques (la norma d'alineació comença a aplicar-se a 1964 a nivell estatal, a través de la Federación Española de Baloncesto; la norma de tancar l'acta inaugura el seu camí al 2001, com a creació pròpia de la Federació Catalana de Basqeutbol en base al mercy rule ja existent en altres indrets; el Juga Verd Play es presenta en societat al 2013), encara que amb alguns trets en comú totes elles:
- Menyspreu del resultat (marcador) obtingut en el partit, la qual cosa dona l'esquena a la importància que hom valori el seu producte i el reconegui com propi.
- Obligatorietat de fer una sèrie d'accions que es consideren lloables. Es tracta de qüestions ben reconiexibles: fer jugar tothom en cada partit; deixar de comptar les cistelles per no "humiliar"; que els pares estiguin obligats a votar donant una puntuació al comportament dels equips, i així estiguin distrets-amenaçats per aleshores no protestar ni insultar. Ara bé, en se mesures que cal fer-les de manera obligada, deixen de ser potencialment virtuoses.
- Degradació dels aspectes tècnics del joc, del virtuosisme tècnic especialment. Quan el "bon joc" passa a un segon o tercer lloc en l'interès dels tècnics (si es que encara se li manté alguna importància), es perd la possibilitat d'aprendre a fer l'esport. Aquesta renúncia volguda a voler treballar pel perfeccionament i l'excel·lència tècnica es dona, molt especialment, per la preeminència de la idea de que l'esport ha de ser educatiu, i que per ser-ho cal que sigui una experiència amb una certificació indubtable de "valors".

Podeu llegir els articles on desenvolupo aquestes idees (de títols "Els profetes del procés", "El culte al procediment" i "El valor d'acord al producte"), publicats entre el mes de setembre de 2015 i el mes de novembre de 2016, seguint aquest link. Allà trobareu els enllaços directes als tres articles. Recomano que comenceu pel primer i aneu llegint-los per ordre, doncs el discurs elaborat en el segon i el tercer es basa en el que he presentat amb anterioritat.

Us desitjo una bona lectura.

dimecres, de maig 04, 2016

La fragilidad estructural de las figuras de autoridad y la transmisión de fragilidad psicológica a los más jóvenes (Breve comentario sobre la autoridad)

En los últimos tiempos vivimos un degoteo de testimonios que evidencian que algo falla en la educación en general, y no únicamente en el sistema escolar. Con gran sorpresa y mayor satisfacción leí a Alberto Royo en Contra la nueva educación (Editorial Plataforma), un maravilloso libro sobre lo que más chirría en el sistema educativo español. Esta lectura me condujo a algunos de los escritos de Ricardo Moreno Castillo y también a los de otros destacados autores como Javier Orrico, Inger Enkvist y muy especialmente, la estupenda prosa de Mercedes Ruiz Paz. ¡Lástima que Mercedes haya publicado dos libros únicamente, y no media docena! (Nota: me abstengo de la prolijidad de hiperlinks que abundan en los artículos, entrevistas y demás textos que circulan hoy por Internet. Tan sólo una recomendación: lean a Alberto Royo y a ver a dónde les lleva esa lectura)

Quiero escribir, con tono sosegado, sobre la cuestión de la autoridad. De la autoridad en la crianza (sobre el papel de los padres y la madres). De la autoridad en la educación escolar (sobre el papel de los profesores y profesoras). De la autoridad en el deporte (sobre el papel de los y las árbitros, y de los entrenadores/as). La verdad es que hoy en día abundan declaraciones gratuitas sobre el papel de la autoridad, como por ejemplo las palabras del pediatra Carlos González Rodríguez, partidario de la prolongación de la lactancia materna hasta el infinito y más allá y, así mismo, del colecho. En un vídeo que circula por Internet, González exponía su punto de vista:

Y si tú pensabas decirle que no le dabas el helado, y ves que el niño en lugar de decir «oh, ya está bien, quiero un helado», lo que hace es tirarse por el suelo, ponerse a llorar y pegarse golpes en la cabeza... pues también puedes ceder. Y probablemente también os habrán dicho aquello de «es que cuando das una orden es muy importante no ceder, que si no pierdes la autoridad, y no sé qué no sé cuantos». Eso son chorradas. No se pierde la autoridad por ceder.” (González Rodríguez, 2015: min. 29:38)

Estas afirmaciones de Carlos González caen del lado de la crianza. En la educación escolar hemos visto que las escuelas han llegado a valorar por igual el buen rendimiento y el rendimiento mediocre. Royo, Moreno Castillo o Enkvist, por mencionar algunos autores que han abundado precisamente en este asunto, comentan el hecho de que se iguale a los alumnos a la baja. Es decir, que en lugar de mantener cierto criterio de excelencia en la educación, se baje el listón hasta un punto en que se imagina que se pueda alcanzar por TODOS los alumnos. Un igualitarismo a la baja que, a fin de cuentas, va en contra de la calidad -quiero decir excelencia- de la enseñanza.

En la medida que los contenidos y la enseñanza se devalúa, se necesita cada vez menos a un docente con cara y ojos. Un docente tuerto ya da el pego. Esto conduce a que las exigencias que se planteen a los docentes, como también a los futuros docentes en las facultades de formación de profesorado, sean más bien nimias. Me resulta estremecedor que las predicas actuales vayan revestidas de cuestiones más próximas al coaching en lugar de la didáctica, o que se difundan proclamas cada día más fervorosas en relación con la educación emocional en el aula, más que no contemplar la interesante posibilidad de la terapia para el propio docente. Por tanto, este igualitarismo a la baja no sólo ha devaluado los saberes de los alumnos, sino también los saberes de los docentes. Con saber menos ya se pueden dar clases a alumnos a quienes no se les exige saber mucho.

Ante este desaguisado veo algunos paralelismos con lo que ocurre por doquier en el deporte infantil y juvenil. En el caso de la escuela los saberes -Royo diría conocimientos- parecen importar menos que la felicidad del alumno, que es algo que se ha puesto en la cima del pedestal. Vemos que ha habido una actitud en el sistema educativo que algunos autores nombrar como anti-contenidos (Hirsch, 2012). En el caso particular del deporte, tal displicencia ha ido dirigida a la competición. Incluso esta actitud displicente ha subido su tono hasta llegar al punto de tratar de erradicar la competición, aludiendo a una más que dudosa conexión entre la idea de competición y su supuesta carga moral como contravalor. Y es que con la enemistad de los partidarios de la educación en valores enseguida se cae en el ostracismo: ¡que se lo digan a la competición, la competencia o la competitividad!

Si la competición en el deporte infantil es cada vez menos importante, también lo acabará siendo la técnica cuyo cometido es dotar de herramientas, de recursos a los jugadores. Si ya no hay que competir, no es necesario hacerlo mejor que los demás: con un nivel mediocre es más que suficiente (siempre habrá niveles deficientes). Por tanto, los entrenadores no tienen que estar más que moderadamente formados o, incluso, apenas sin formación específica alguna. Al lado de estos entrenadores a los que no podremos acusar de intrusismo sino únicamente de falta de la formación mínima necesaria, también tenemos que a los árbitros se les va a pedir otro tipo de actuaciones, distintas a las que habían hecho hasta la fecha. Tal es el caso del Tutor de Juego, una figura acerca de la cual acabo de publicar un artículo en la RevistaFair-Play.

Básicamente, el Tutor de Juego aparece como sustituto del árbitro tradicional en el ámbito del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona en el año 2005. A tal figura se le atribuyen labores educativas, además de las judiciales (Sí, sí, judiciales: no olvidemos que el árbitro es a fin de cuentas el juez deportivo). Sin embargo, el énfasis en las cuestiones educativos arrastra una disolución de algunas de las cuestiones básicas del papel del juez. Pondré un ejemplo: no se puede fomentar la flexibilidad en la aplicación del reglamento como requisito educativo impuesto al Tutor de Juego sin poner en jaque, así mismo, la autoridad de la propia figura. Como más flexibilidad se le demande al Tutor de Juego, más probable será que su autoridad se difumine, se resquebraje en cada ocasión en que tome una decisión distinta al que tomó con anterioridad en un caso análogo.

Llegados a este punto, introduzco la idea que tenía al empezar a escribir las primera líneas de este artículo: fruto de la fragilidad de una figura de autoridad como el profesor o, en el último caso, el Tutor de Juego o árbitro, anticipo la fragilidad en algunos aspectos de la construcción psicológica de loa niños con los que van a estar trabajando. Me parece algo razonable plantear que, si las figuras de autoridad no son claras, la cuestión del orden que imprimen estas figuras se difumina. En estas condiciones los límites a los que les convendría ceñirse a los niños para su mejor desarrollo quedan completamente en entredicho, lo que supone una pesada losa en su desarrollo psicológico.

Tengo claro que la autoridad del adulto es algo básico, fundamental. En las antípodas de lo que propone Carlos González en el fragmento antes citado, propongo que los adultos no nos desdibujemos ni un ápice, ya seamos padres, profesores, entrenadores o árbitros. Tanta da la función concreta si vemos que todas estas figuras tienen en común que establecen un vínculo con los niños, y para que tal vínculo ayude en el desarrollo paulatino de su psique, es imprescindible que mantengamos nuestra autoridad de manera clara y honesta.

Espero haber planteado de una manera clara y concisa un asunto, el de la autoridad, que me parece importante tratar a diferentes niveles (en los textos legales, en el vínculo pedagógico y/o arbitral) y ámbitos (crianza, educación escolar, entrenamiento deportivo). Si no podemos debatir reivindicando la recuperación de la autoridad, seguro que vamos a peor. Tal como nos indica Inger Enkvist a modo de notable sugerencia:

“Estamos en una situación en la que hay que volver a insistir en la función de los padres. Debemos «reparentalizar» la sociedad. Demasiados padres han huido de su tarea de educadores. Algunos no quieren ser adultos sino que quieren ser adolescentes como sus hijos. Estos padres no quieren aceptar sus responsabilidades y creen que la sociedad se ocupará de todo: son productos de la sociedad del bienestar y creer que tienen derecho a que la sociedad se ocupe de todo, incluso de educar a sus hijos.” (Enkvist, 2014:171-172)

Bibliografía
- Enkvist, I. (2014) Educación: Guía para perplejos. Madrid, Ediciones Encuentro.
- González Rodríguez, C. (2015) ¿Cómo plantear la autoridad con los hijos? Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=9XKc1tRiRGo 3.5.2016
- Hirsch, E.D. (2012) La escuela que queremos. Madrid, Ediciones Encuentro.
- Royo, A. Contra la nueva educación. Barcelona, Plataforma.

dimecres, d’octubre 14, 2015

Comentaris inicials a la RESOLUCIÓ PRE/2095/2015: envers a un únic sistema de puntuació i classificació als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)

Fèia temps, molt de temps, que no em dedicava a escriure al meu blog. Un tema particularment punyent ha cridat la meva atenció i m'ha dut a escriure aquestes línies.

Hi ha alguns antecedents sobre els que convé advertir-vos, doncs són el caldo de cultiu d'això que us vull comentar. Les meves darreres reflexions estan al vostre abast a Internet. Una d'elles seria la publicació, a la Revista Fair Play, d'un article sobre norma d'alineació. Aquest article recull bona part de les meves idees sobre l'esport infantil i, molt especialment, sobre la norma que obliga als entrenadors fer jugar als jugadors fins als 12/14 anys. Concretament, el vaig publicar pels volts del mes de maig de 2015. Una altra reflexió seria més recent, ara fa unes setmanes (a les acaballes del mes de setembre). Aleshores vaig publicar un primer article d'una sèrie de tres al Blog Espai de Llibertat, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, en el qual iniciava una sèrie dedidaca a "Mirades a l'esport infantil".

Dit això, m'endinso en alguns comentaris inicials de la RESOLUCIÓ PRE/2095/2015. Es tracta d'un text sobre l'organització de l'esport català pel que respecta a dos dels programes més rellevants d'esport escolar. Aquests són programes que porten cert temps en funcionament, i que la resolució no fa altra cosa que posar al dia i marcar-ne els objectius futurs.

Concretament, m'interessa comentar algunes de les qüestions pròpies de l'Annex 1. En l'apartat 2.3 referent al sistema de puntuació i classificació. Bàsicament se'n perfilen tres de diferents: sistema preliminar, sistema paral·lel o sistema integrat.

"2.3.1 Sistema preliminar". S'obliga a que les competicions d'esports individuals o bé d'equip incloguin aquesta fòrmula, com a mínim, si no es desenvolupa cap dels altres dos sistemes. Consisteix amb un sistema que dona dues alternatives: o bé el de tarjeta verda o similar en el qual es reconeixen accions que són titllades de positives, cíviques o esportives durant el joc; o bé "ja sigui en els actes de cloenda o repartiment de premis, mitjançant els premis al joc net i els valors".

Em sobta que aquest sistema s'extingeix al final del propi curs 2015-16. Això implica, doncs, que les competicions escolars a Catalunya que estan sota el paraigua dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), desenvolupats per la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya) d'acord amb les prerrogatives de la SGE (Secretaria General de l'Esport), hauran de decantar-se en menys d'un any per una de les dues possibilitats següents: el sistema paral·lel o el sistema integrat.

Dir, a més a més, que el sistema preliminar s'extingeix al final d'aquest curs 15-16, però no pot fer-se servir en les fases supracomarcals, on necessàriament ja s'haurà de triar entre paral·lel o integrat. Per tant, la seva validesa és per les fases de caire local-comarcal-intercomarcal. Per aquelles competicions de caire supracomarcal, aquest sistema ja no té sortida. Així que bàsicament queden dues opcions: paral·lel o integrat. Anem a veure-les.

"2.3.2 Sistema paral·lel". Consisteix en la convivència de dos sistemes de puntuació: un de "puntuació esportiva" (marcador), i un altre de puntuació en valors, en el qual es planteja tenir en compte les targetes verdes al llarg de tot el cicle de competició. Com en d'altres situacions semblants, com ara el Trofeu Fair Play, es declara un vençedor esportiu i un de la classifiació de fair-play.

"2.3.3 Sistema integrat". Sense anomenar-la obertament, inspirada en el Juga Verd Play del Consell Esportiu del Baix Llobregat. En aquest cas, la Resolució especifica que cal tenir en compte "com a mínim un paràmetre de valors" per tal de combinar-lo, seguint amb la terminologia emprada, amb la "puntuació esportiva".

La confirmació de la procedència d'aquest sistema apareix de seguida en el mateix apartst 2.3.3 del citat Annex: "És el pas més significatiu per a l’educació en valors mitjançant l’esport, ja que la fita d’aconseguir més punts que l’adversari no és l’únic condicionant per guanyar; els valors i els comportaments cívics també compten." Això ho podem llegir, expressat amb d'altres paraules però amb la mateixa idea, en el propi dossier informatiu del Juga Verd Play: "Per guanyar en la competició, no n’hi ha prou amb aconseguir més punts que l’adversari; els valors i el joc net també condicionen la puntuació final."

Ens veiem abocats, doncs, a que a partir del curs 16-17 les competicions dels JEEC s'hauran de regir obligatòriament o bé pel sistema paral·lel (recompte targetes verdes), o bé el sistema integrat (inspirat en el Juga Verd Play).

El meu anàlisi, sense entrar a valorar les seves implicacions pràctiques (que estic enllestint en la sèrie de "Mirades a l'esport infantil" i en un altre article a una revista), em fa pensar que hi ha una clara opció política al darrera, tot i que no expressada de manera oberta. Tres sistemes de puntuació poden semblar que hi ha màniga ample per que cada Consell Esportiu decideixi el format que creu que s'escau millor. Però no és gens ni mica així.

Primer, com ja hem dit, s'extingeix el sistema preliminar i aleshores tot queda entre dos sistemes de puntuació i classifiació, i no pas tres. La qüestió és que es presenta una classifiació amb tres alternatives, quan a efectes de mig termini només són dos. Segon: posant de costat els altres dos sistemes que resten, el legislador ens diu: "[El sistema integrat] és el pas més significatiu per a l'educació en valors mitjançant l'esport". Qui gossa resistir-se a aquest anunci? Dissoltes les altres possibilitats (unes, les excloses del redactat de l'Annex, o bé fins i tot la del sistema preliminar), i havent d'escollir entre l'opció del sistema paral·lel i l'integrat, el text es decanta clarament per un: l'integrat.

Més enllà de les consideracions per no citar la font del sistema integrat dins del propi text legal (car i que potser no sigui apropiat, doncs no és un text acadèmic), paga la pena dir que la Resolució ens aboca a que les competicions dels JEEC s'acabin conformant segons el sistema integrat, que ha quedat palès que és "el pas més significatiu...".

Al meu entendre, tot això implica a que la directriu pròpia de la Secretaria General de l'Esport cristal·litzada en la Resolució ha quedat definida:
- per exclusió (les no incloses en els possibles sistemes, com ara seguir amb una escala de puntuació i res més, sense consideracions al voltant dels "valors");
- per extinció (del sistema preliminar, que apareix gairebé com a figurant en una pel·lícula... ara bé, quin futur o protagonisme pot tenir quelcom que ja se li diu "preliminar"?);
- per preferència (allò de la força que imprimeix el discurs dels "valors", i també dir allò de "el pas més significatiu...").

Així tenim que ens estem movent a hores d'ara en aquests paràmetres per definir què és el que convé per organitzar la competició dels JEEC. La lectura inicial de la Resolució, doncs, no deixa marge de dubte: preferència pel sistema integrat i, en cas de no fer-lo servir, l'altra opció que queda: el sistema paral·lel, no tant atractiu. Això marca una opció política molt clara, sobre la qual pagarà la pena fer un anàlisi més detallat, ja sigui en aquest espai o bé en algun altre.

dimarts, de desembre 10, 2013

DIAGNÓSTICO APRESURADO DEL JUEGO DEL BARÇA

José Ignacio Huguet, de Mundo Deportivo, aventura el martes 10 de diciembre como una de las claves para explicar “el irregular y decepcionante rendimiento del Barça” lo que él viene a llamar “unos notables bajones en el segundo cuarto”. Esta misma explicación la leía el lunes 9 en otro rotativo. Sin embargo, mi impresión habiendo visto la mayoría de los partidos y analizando las tablas con las anotaciones por cuarto que así mismo presenta Mundo Deportivo, es otra distinta.

Primero, lo que nos interesa no es sólo ver qué le ocurre al Barça en general, tanto en Liga Endesa como en Euroliga, sino que le ocurre al Barça en las derrotas. Vamos al tema. En Bilbao, el Barça perdió 80-72, encajando en el último cuarto un -11. En Santiago, apenas unos días después, perdía de manera sonrojante por 77-60 (fue después de ese partido que Navarro mencionó el término “vergüenza” para referirse al juego del equipo), encajando un -10 en el tercer cuarto y un -7 en el cuarto. Del partido contra Unicaja hablaré después de comentar las dos derrotas en Euroliga.

La misma pauta la podemos ver en la derrota contra el Nanterre (67-71), la primera que los azulgrana sufrieron en casa en esta temporada. En en último cuarto encajaron un -13, aunque vale la pena hacer notar que en el segundo cuarto fue un -8. Por lo que se refiere a la derrota contra Fenerbahçe (75-70), la pauta fue diferente: a remolque todo el partido y reacción final en el último cuarto (+9). Así, tenemos un grupo de tres partidos (en Bilbao, en Santiago, contra el Nanterre) en la que el último cuarto pesa como una losa. Otra pauta diferente de juego, como la de ir gran parte del partido a remolque, la vemos en el partido en Istambul contra Fenerbahçe, así como en la trabajada victoria (76-75) de la primera jornada en el Palau contra el Valencia, con -14 en el segundo cuarto y +15 en el tercero, capeando el temporal.

La derrota contra Unicaja del pasado fin de semana tuvo más que ver con el partido contra Fenerbahçe que no con las otras tres derrotas que he mencionado (Bilbao, Santiago y Nanterre). No obstante, los parciales de cada cuarto del partido contra Unicaja nos indican uno de los riesgos de hacer un corte cada 10 minutos. El primer cuarto fue de un dominio apabullante de los azulgranas en los primeros minutos, aunque al final del cuarto sólo mandasen de 3 puntos. Y a sabiendas de que las rotaciones de Xavi Pascual empiezan alrededor del minuto 5 del primer cuarto, tiene cierta razón Huguet al señalar la aportación de los jugadores de banquillo en las primeras sustituciones de cada partido como uno de los grandes interrogantes del juego del Barça.

Sin embargo, y ateniéndonos a lo que nos dicen las derrotas (en lugar de hablar sin distinguir entre victorias y derrotas), ni las rotaciones ni los bajones en los segundos cuartos dan la última palabra acerca de los partidos que el Barça. Estoy de acuerdo con Huguet que hay múltiples factores. No obstante, me parece más razonable referirme a una pauta de malos finales de partido (en Bilbao, en Santiago y contra el Nanterre), como un elemento predominante en tres de las cinco derrotas hasta la fecha. Entonces es un rasgo de cierto predominio en las derrotas del Barça este año, estableciendo una pauta reconocible (3 de las 5 derrotas han seguido este patrón). Las otras dos derrotas tienen más que ver con nadar a contracorriente buena parte del partido, como pasó contra Fenerbahçe en Istambul y contra Unicaja en el Palau, y como dice el refrán: tanto nadar para ahogarse en la orilla.

Con todo, para ganar al Barça le serviría con salir como el Real Madrid esta temporada, a reventar el partido desde el primer minuto (cosa que evidentemente no están haciendo). A pesar de no ser la tónica, así lo hicieron los azulgranas contra Fenerbahçe en el partido de vuelta en Barcelona (+20 en el primer cuarto), y quedó constancia de la efectividad del método expeditivo. Los azulgrana avasallaron al equipo de Zeljko Obradovic por 94-81, con la mejor anotación del equipo contando liga y Euroliga, concretamente +7 respecto a la segunda mejor anotación, 87 en Canarias. En esos partidos tuvieron un aire al estilo que tan a menudo este año están poniendo en práctica el conjunto blanco dirigido por Pablo Laso. O bien también podría aplicarse el Barça esa idea que popularizó hace unos años Dusko Ivanovic, haciendo toda una declaración de principios en la hay margen alguno para la relajación: que la diferencia final sea la máxima diferencia que el equipo haya logrado en el partido.

dijous, de juny 20, 2013

DE MANEL A PABLO

En julio de 2003 -pronto hará ya 10 años- estuve haciendo el Curso de Entrenador Superior de Baloncesto en Málaga. En esa edición había un nutrido grupo de ilustres: Joan Creus, Alberto Angulo, Ana Belén Álvaro. También había sitio para nombres que con el paso de estos 10 años -¡qué rápido que ha pasado!- se han hecho cada vez más conocidos en el baloncesto formativo y también en ACB: Borja Comenje, Dejan Kamenjasevic, Lluís Riera. Además, fue divertido tener de compañero de curso al periodista y entrenador Miguel Ángel Panadés. En el Curso, sin embargo, había otro ilustre que estaba a la altura de los otros tres que he nombrado (Creus, en mayor de los Angulo, Álvaro): Pablo Laso.

El lunes despedíamos a Manel Comas, el "sheriff". Yo me enteré de su muerte en el canal 3/24. Pasaron el rótulo de "última hora" en la parte inferior de la pantalla, era la hora de comer. Enseguida, en el primer bloque de información deportiva, se daba algún detalle más de la figura de Manel. Han pasado dos días, y he leído lo que han dicho personas cercanas a él. Me ha gustado enterarme que en el Tanatorio de Badalona sonó una canción de los Rolling Stones, imagino que a petición del mismo Manel. Él, precisamente, genio y figura hasta el final de sus días (incluso un poco más allá). Cuentan que su hijo Oriol leyó unas palabras y pidió que los asistentes despidiesen a su padre, el ya legendario Manel Comas, con una ovación. Algo más propio de un concierto de rock, que no de un velatorio. Pero seguro que de acuerdo a los deseos de Manel, que para eso era batería de los Britters.

En una noche de ese Curso de 2003 fuimos a cenar fuera de la residencia donde un nutrido grupo de alumnos -de hecho la mayoría de los inscritos- estábamos alojados. En el coche íbamos, en la parte trasera, Dejan Kamenjasevic, Borja Comenge y un servidor. Delante, y aunque el coche era de Alberto Angulo, iba al volante Pablo Laso y de copiloto, Alberto. Por la comunicación no verbal de Alberto, no estaba del todo convencido de dejar que su amigo Pablo condujese. Llegamos cerca del casco antiguo de Málaga, y en una calle por la que torcíamos a mano izquierda Pablo paró. Hizo un poco de marcha atrás para dejar pasar a otro coche o algún transeúnte, no lo recuerdo. Al hacer marcha atrás golpeó contra un coche que había detrás, esperando tras de nosotros: Pablo no lo había visto. Tuvimos que apearnos y mirar si se habían producido importantes desperfectos. Demoramos un poco la llegada a la cena de grupo (éramos quince o más a cenar). Sin embargo, todo se resolvió con la labia de Pablo y la buena voluntad del otro conductor.

A Manel le hubiera gustado ver el quinto partido de la final de esta liga Endesa. Casi se cumple eso de la "táctica del conejo": el Barça ha ido todo el partido por detrás (dos veces -10 y otra -17). A pesar de todo, en el último minuto ha estado a dos posesiones de empatar el partido. No obstante, se ha impuesto la plantilla del Real Madrid, que no ha tenido que hacer frente a las bajas ni de Rudy (que podría ser el equivalente en la plantilla de Mickael, tanto en minutos de juego como en galones), ni de Slaughter (el homónimo de Jawai, el '5' reserva del Madrid). Pero no se puede achacar la derrota a las lesiones, ni tan siquiera a la discreta participación de Juan Carlos Navarro, que ha jugado lesionado. Me ha alegrado ver que, a pesar de que el resto de los jugadores hayan estado muy grises, Saras e Ingles han tenido hoy el día. Tomic ha hecho lo que ha podido, después de una gran temporada.

En la cena, Pablo nos encandiló con algunas anécdotas. La historia más genial fue la que nos explicó con Zeljko Obradovic como entrenador del Madrid. Él, pese a ser el base titular del equipo, no jugó hasta el tramo final del partido en que serían campeones de la Copa de Europa. Obradovic le fue reservando las semanas anteriores, teniéndolo descansando en entrenamientos y también en partidos. Cuando salió a cancha entrada la segunda parte de la final, Laso se subía por las paredes. Hizo, al parecer, una actuación soberbia. Me parece que la estrategia de Zeljko iba a ser desgastar al base rival durante buena parte del partido, y en los últimos minutos dar entrada a Laso. La jugada salió bien y el Madrid se proclamó campeón de Europa. Laso ese día, cenando en Málaga, imitaba el tono de voz de Zeljko: Tranquilo, Pablo, no te preocupes, ya saldrás a jugar. Y Pablo no veía cuando su entrenador le iba a poner en cancha. Varias semanas antes, Zeljko ya había "visto" la jugada que tenía que hacer. Y cuando hizo la jugada, ese movimiento inesperado de reservar al mejor base del equipo para la segunda parte, logró apuntillar el partido.

Con la conquista de la Liga Endesa, Pablo Laso se doctora y supera su maestro, Manel Comas. La batuta en los banquillos de ese Taugrés mítico la llevaba Comas, y tenía su extensión en cancha en Pablo Laso. Con ellos dos el Baskonia se hizo grande, ganaron una Copa del Rey y una Recopa de Europa. Manel sembró la semilla de lo que luego fuera el equipo de Ivanovic. Es por eso que Josean Querejeta tiene claro que hay mucho que agradecerle, desde el Baskonia, a Manel. Pero también lo tienen claro en Sevilla, en Zaragoza y en muchos otros sitios donde el baloncesto es importante, y que el paso de Manel ha marcado una época.

Hoy, después de conocer hace poco más de 48 horas la muerte de Manel, Pablo gana su primera liga como entrenador, después ganar la Copa del Rey en 2012, para más inri en el Palau Sant Jordi. Como aficionado del Barça, estoy decepcionado con la derrota en este quinto partido, pero el Barça lo ha dado todo. Me alegra, sin embargo, ver que Manel ha pasado el testigo a Pablo. Y me emociona escuchar que Pablo se acuerda de Manel en la entrevista de TV1 despues del partido. Es lógico que el segundo entrenador con más partidos dirigidos en la ACB, tan sólo por detrás de Aíto García-Reneses, tenga un lugar en el corazón de todos los que amamos el baloncesto, por lo mucho que ha aportado a este deporte. Y ese lugar en el corazón de Pablo debe ser especialmente grande, ya que él ha crecido al arrullo de los consejos del sheriff. Manel Comas Hortet se nos ha ido pronto, con 67 años. Descansa en paz, sheriff.

divendres, de febrer 22, 2013

MANUAL DE MINIBASKET PARA ENTRENADORES Y DIRECTORES TÉCNICOS

Apenas un mes después de publicar El deporte como escuela de líderes. Pasos hacia la autogestión en equipos, y en las vísperas de la presentación del libro en la libería Alibri de Barcelona, me llega la buena nueva que ya está disponible Manual de minibasket para entrenadores y directores técnicos. Después de algún tiempo esperando que se publicase este otro libro, que ya es el séptimo que publico, por fin llega.

Nunca hasta ahora me había encontrado que, en tan escaso margen de tiempo, hubiese publicado dos libros. Un mes es un tiempo minúsculo en la vida de un escritor, que en los casos más prolíficos cuenta un libro por año (y eso es ya ser muy prolífico). Por cuestiones editoriales diversas, como que uno lo publico con Editorial Inde y el otro con Editorial paidotribo, lleva a estas circunstancias, curiosas a la par que agradabilísimas.

Y mi denodado esfuerzo por publicar no acaba aquí si no que, durante el 2013 también, verá la luz un libro breve y contundente, casi una arma arrojadiza, en el que hablo del papel de los padres y madres en el deporte, especialment en relación con sus hijos. Será otro prisma más que añadir a lo ya pensado, a lo ya publicado.

Ahora, sin embargo, es tiempo de hablar de mi Manual de minibasket, que el términos cronológicos es mi segundo manual (después de Manual de dirección técnica y pedagógica, de noviembe de 2012), aunque en su genésis "naciese" primero que su "hermano". Podemos decir que de impulso de escribir Manual de minibasket surgió luego la idea de escribir un manual ubicado en la dirección técnica. Como ya he escrito en otros lugares, si de una cosa me di cuenta con Manual de minibasket era que, con haber consagrado un capítulo a la dirección técnica en el kinibasket, me dejaba muchas cosas por decir.

El libro que acaba de salir al mercado editorial tiene muchos puntos al que agarrarnos. Podemos tomarlo desde la sistematización de los aspectos tácticos y estratégicos. También lo podemos tomar por el abordaje de los asuntos de comunicación y también de roles. Otra perspectiva sería la de la dirección técnica. Y otra, la de la planificación. Sin olvidar, qué duda cabe, la lectura crítica de algunos aspectos del reglamento, como la norma de alineación. Por tanto, podemos tomar el fenómeno del minibasket desde variados puntos de vista.

Las 420 páginas del libro lo convierten en un libro de consulta, a la par que pueda funcionar como libro de lectura. La idea de compendio, de resumen ordenado de diferentes asuntos que sitúo en relación con el minibasket, es el empeño más determinado que tuve durante el tiempo que duró la redacción de la obra. Por tanto, se trata de una obra de gran variedad de enfoques, en la que combino la teoría que apoya la práctica del entrenamiento, hasta la propuesta de actividades concretas.

Por último, parece importante resaltar la importancia de todo el material gráfico seleccionado, en este caso todo original y específico para esta obra. Me refiero tanto a las maravillosas ilustraciones de Regina Carreté, como a las fotos "a la carrera" de Juango Egido y de Isaac Atienza en un entrenamiento que hicimos con el permiso del CB Calella, de su presidente Joan Ferrer y de los padres de los equipos minis de aquél entonces. A Regina, Juanjo e Isaac les debo que esta obra sea mejor de lo que hubiera sido de haber contado únicamente con mi texto, ya que todas y cada una de las ilustraciones y de las fotografías van como anillo al dedo a lo que expongo.

dilluns, de desembre 24, 2012

EL RUMBO A LA DERIVA DEL BARÇA REGAL

¿Cómo se explica que un equipo que queda primero en Euroliga con un 9-1 esté, al mismo tiempo, octavo en la liga doméstica y a un paso de quedarse fuera de la Copa del Rey, con un balance de 7-7? Este es el caso del Barça Regal, un equipo que en las últimas temporadas ha ido cambiando sus jugadores sin cambiar de técnico ni de idea de juego, manteniendo la imponente medular -me permito este término futbolístico- en el campo formada por Navarro, Mickael y Lorbek.

Hoy en Barça siembra dudas. El otro día el Palau sacó pañuelos para pitar al equipo y, entiendo, también al entrenador. La sonrojante derrota contra el Blusens en casa venía de otras derrotas, como la otra como locales contra un CSKA Moscú y la que les inflijiera el Gran Canaria 2014, esta a domicilio. Luego quedaba esa envenenada vivista al Martín Carpena, antes de empezar precozmente el Top16 el próximo viernes (¡ya se podría haber hecho el cambio de formato otro año!, debe estar pensando Xavi Pascual ante las urgencias del equipo y lo bien que hubiera venido tomas estas fiestas para descansar, reflexionar y entrenar).

Pues antes de empezar esta semana de locos, el Barça se llevó una derrota dolorosa -a pesar del triple de Saras- en un Martín Carpena entregado, un equipo al que sólo le faltaba ñadir el savoir-faire de un jugadorazo como Andy Panko. Ni que decir tiene que el jugador, recién aterrizado en Málaga hacía apenas 48 horas, estuvo sembrado y ayudó en la rotación de pívots. Los pupilos de Jasmin Repesa se acabaron imponiendo a los de Xavi Pascual, que ya casi tienen tanto equipos por delante en la liga como los tienen por detrás.

Y ¿cómo explicamos el aspecto desaliñado de algunas de las fases de juego del equipo de Pascual? ¿Y la concesión franca del rebote ofensivo al rival? ¿Qué podemos decir que no haya prácticamente presencia blaugrana en el rebote ofensivo, apenas Sada y Wallace cuando están en pista? ¿Qué pasa con la defensa tan bien trabajada que siempre ha tenido el Barça con Pascual? ¿Y los sistemas de ataque, cuando hay días que apenas se consiguen 50 puntos?

Vayamos paso a paso. Cómo todo equipo en contrucción, siempre que haya paciencia el Barça jugará mejor de aquí dos meses que ahora. Pasaba otros años cuando los resultados en estas épocas del año no hacían saltar las alarmas, y pasa también ahora, acrecentado por las urgencias. Como todo equipo que a pesar de ganar cada temporada algún título decide hacer cambios en la plantilla, el acomodo de los nuevos jugadores toma su tiempo. Tendremos un mejor Barça en febrero que el que hemos visto hasta ahora. Esto puede parecer de perogrullo, pero la gente no se acuerda que Xavi Pascual sabe hacer llegar a las plantillas que tiene bien a los momentos cruciales de la temporada, aunque hasta ahora no se hubiese visto confrontado con estar fuera de las posiciones que dan acceso a la Copa del Rey ninguna otra temporada.

Creo que un capítulo especial merece el tema del rebote defensivo. El Barça no ha sido, en estos años, un gran equipo reboteador, aunque el rebote defensivo ha estado, en línes generales, bien custodiado. Eso ha permitido lanzar a menudo contraataques, algo que estas últimas semanas ha sido cada vez más infrecuente. Y si no controlas el rebote defensivo, por lo general, implica que además de que no puedas correr, el rival consigue canastas fáciles en diferentes lances del juego, en la famosas "segundas opciones". El coladero que fue Mickael en el partido contra el Blusens puede ser un ejemplo paradigmático de esta situación, extensible a otros tantos jugadores.

Jugar con un '4' abierto tiene sus ventajas, así como sus inconvenientes. Tenemos que muchas veces sólo el '5' del Barça está en condiciones de luchar por el rebote. Lorbek y Wallace están par abrir el campo en ataque, así lo quiere Pascual, pero no todo se puede resolver en un bonito pick&pop. Por mucho que queramos confiar en la puntería de Navarro, las defensas cada vez lo tienen más bien custodiado y de allí que este año se prodigue tanto con los pases por detrás de la espalda... Sólo Sada tiene presencia continuada en el rebote ofensivo, y eso es poco contar con las segundas oportunidades. Si tiras entre el 40 y el 50% en triples, no es necesario que tengas dos hombres al rebote ofensivo. Las veces que falles el tiro estarán compensadas por las veces que lo aciertes. El Barça 2012-13, al tirar peor de tres puntos y no compensar eso con mayor presencia en el rebote ofensivo, cava su propia tumba. Me pareció leer en uno de los rótulos de la retransmisión de La1 que el Barça en los partidos que ha estado Navarro está con un "justito" 35% de acierto, pero cuando no está Navarro... el equipo tira los triples con ¡un 16% de acierto!

Creo que el languidecer del Barça estas últimas semanas, encadenando derrotas en la última jornada de Euroliga y los siguientes partidos en Liga Endesa responde a que el nivel defensivo, en general, ha sido malo. Ya he mencionado el asunto del rebote, pero no es el único. Las continuaciones de los pívots rivales a menudo han encontrado una vía franca hasta el centro de la zona. Cuando no está involucrado en las jugadas un tipo aguerrido como Wallace para recoger la continuación del '5' rival, los exteriores blaugranas se ven superados por la decisión de seguir a su par o cerrar la continuación de los bloqueos de los otros equipos. Esta es una situación en que los rivales están aprendiendo a hacer mella en jugadores como Saras o Navarro.

En cuanto al ataque, muchas son las dudas. De los triples ya hemos hablado. El crónico estado de duda de Sada sobre sus tiros de tres es otro. Las pérdidas de Saras son otra de las rémoras del equipo. La desaparición de Rabaseda en el fondo del banquillo en los partidos en que hacía falta alguien aguerrido, también. Jawai prometía las primeras semanas y se ha acabado torciendo el tobillo. Marcelinho tiene sus momentos, pero si ni Saras ni Sada anotan, se nota que los bases del Barça no meten puntos. Mickael es fijo aunque no esté metido. Navarro es imprescindible, y todo el mundo le busca, sin -a veces- buscarse sus propias opciones de tiro. Lorbek está lento en defensa y fallón en el tiro. E Ingles, aunque atravesó un gran momento, estos últimos partidos apenas ha estado bien, tan sólo regular. Y no pidamos a Abrines o a Todorovic lo que los otros no están dando.

Un apunte más: Xavi Pascual decía hace dos temporadas y pico que su equipo defendía bien en lo colectivo, aunque era mediocre en la defensa del 1x1, lo que les servía para esconder según qué lagunas. Hoy ese juego defensivo no es ni tan sólo bueno colectivamente, pues muchas segundas ayudas quedan si hacerse, y la responsabilidad acerca del rebote defensivo se queda en agua de borrajas, pues siempre se esperar que el pívot cierrer al pívot rival, pero los exteriores no cierran el rebote, ni tan siquiera Sada, que confía en sus muelles (y ya se vió con Purpla, del Valladolid, que a veces ni esas prodigiosas piernas son suficientes).

Sin quitarle demérito al Barça, que ya hemos visto que tiene alguans lagunas importante en su juego, los equipos de la Liga Endeas que han ganado en el Palau (CB Valladolid y Blusens Monbus) no tienen competiciones europeas, así que se han podido preparar a fondo durante una semana entera los entrenamientos en base al scouting para plantar cara y ganar en esos dos partidos que otros años era improbable ganar en Barcelona. Y eso no puede ser obviado. A partir de allí, el Barça va a ir a más, pero tiene que mejorar en el rebote defensivo, en las opciones de ataque y en no verse superado por las buenas piernas de los rivales o las decisiones del scouting defenviso que les han hecho. Sólo con mejor disputa del rebote (así como más contraataque), así como una mejora sustancial en el procentaje de tiro de tres, el Barça podrá reencotrarse a sí mismo. Y es que vemos que en el mejor momento de la temporada de Tomic, que cumple en ataque en el poste, el resto de compañeros están extraviados.

¡Felices fiestas a todos y esperemos que el Barça, con más trabajo, recupere su senda!

divendres, de desembre 07, 2012

¿MULTA COMO SANCIÓN O COMO CASTIGO?

En los últimos meses he escrito más bien poco en el blog. A las puertas de un puente en el que estaré cumpliendo con diferentes tareas, aunque en ningún caso yendo a esquiar o a visitar alguna capital europea, he decidido dedicarle unos minutos a escribir y colgar este post.

El lunes un amigo y colega profesional del que ya he hablado en el blog, Albert Taranilla, me puso en antecedentes de la multa impuesta a los San Antonio Spurs por dar descanso a sus titulares en un partido contra Miami Heat. Después de leer la noticia, esta me recuerda a la sanción de UEFA a Mourinho (por ideólogo), Casillas y Dudek (por mensajeros), así como Ramos y Alonso (por eso que dicen de "auto-expulsarse") en un partido de Champions.

Lo cierto es que nos estamos volviendo locos con el tema de querer juridificar (normativizar, sancionar, penar, multar) todo en el deporte. Lo vemos con los reglamentos modificados en los minideportes, en el que de minibasket es un primor, aunque no lo es menos (acabo de recabar estos últimos días algunos datos muy jugosos sobre normas de juego en minivoleibol); lo vemos en el caso de UEFA y las "auto-expulsiones" que mencioné más arriba; y lo vemos también en esta esperpéntica cruzada en pos de algo que, a mi modo de ver las cosas, no se puede sancionar.

El deporte, por muy espectáculo que sea, es un trabajo de equipo. El entrenador debería tener en todo momento la última palabra en decisiones técnicas: me gusta, ya lo he dicho en otras ocasiones, ese punto que tienen las estadísticas oficiales de los partidos de la NBA en que se indica aquellos jugadores reservas que no han jugado "por decisión del entrenador". Eso yo creo que deja clara la utoridad de cada entrenador, sin margen para dudas ni para crear debates artificiales sobre si fulanito estaba lesionado, acaso ligeramente tocado o bien resfriado, si por alguno de esos motivos de salud no jugó... Cada entrenador administra los minutos de juego pensando en el partido siguiente, pero ¿como es posible penar a un entrenador que mira un poco más allá, es decir, pensando no en el siguiente si no el que va después?

Gregg Popovich, uno de los entrenadores más respetados en la NBA, ha visto como su decisión técnica ha costado una multa -sin fundamento jurídico que un juez pudiera aceptar- de 250.000 dólares para la franquicia que lo tiene contratado. Menos mal que David Stern, el inquisidor en este como en otros casos, no ha conseguido demonizar a uno de los entrenadores más respetados del planeta, al mismo tiempo que uno de los entrenadores en activo en la NBA más laureados. Flaco favor le hace la mega-estrella Le Bron James cuando dice que no tiene sentido esa sanción; que Popovich bien puede hacer lo que le plazca con su plantilla. Sin embargo, ya vemos que Stern entiende que las multas pueden aplicarse discrecionalmente como castigos a su libre arbitrio, mientras que una multa debería ser, cuanto menos, un acto ligado a las consecuencias de otro acto y, por tanto, poder referirse tanto a una norma como a la sanción que se aplica en los casos en que se incumple dicha norma.

La guinda en el pastel fue que los Spurs, pese a enviar después de unas maratonianas últimas semanas de competición a cuatro de sus cinco titulares a San Antonio sin esperar a ponerlos en liza en el partido en la exigente plaza de Miami, perdieron el partido en la recta final del mismo, por un resultado que demuestra la igualdad entre los dos bandos: 105-100. Por tanto, esa idea de Stern de la posibilidad "devaluar" un partido queda totalmente desacreditada, y la de negar la posibilidad a los aficionados de Florida de ver a Duncan, Parker y Ginóbili, pues a pesar de ello vieron un buen espectáculo, y de hecho el equipo local casi la palma.

Lo que nos hace falta es más ética (atendiendo a las cuestiones de acción-consecuencia, de producto-valor y de norma-sanción) y menos moral barata (de la que reverbera esta idea de la multa como castigo al gusto del inquisidor, castigo express).

Aprovecho para desearos a todos unas felices fiestas.