EDUCATION & COACHING EXPERIENCES

Un blog dedicat als apassionats pel bàsquet que els agrada pensar i reflexionar

divendres, de novembre 03, 2006

QUÈ ÉS LA QUALITAT EN ELS SERVEIS ESPORTIUS?

De vegades ens trobem que maneguem indicadors de qualitat diferents: pares i mares, entrenadors/es i dirigents.

Tinc la sensació que hi ha una sèrie de mares i pares que es preocupen sobretot per si els seus fills van correctament uniformats, no hi hagi problemes en el cobrament de les quotes o tinguin coberta una franja horària en la qual treballen.

Poques vegades som capaços de mirar quins indicadors educatius són els que marquen la qualitat dels serveis esportius: quin tipus de relació estableix l'entrenador amb els jugadors, quin clima d'equip hi ha, quina metodologia fem servir (promou l'autonomia o la dependència en els altres?).

Els entrenadors i els dirigents haurien de mirar de vetllar per aquestes qüestions.Els dirigents tenen cura de l'atenció que es fa a les preguntes o queixes dels pares, ja siguin ells mateixos que els atenguin, els entrenadors o determinat coordinador tècnic. Moltes vegades es busca no tenir problemes més que no pas fer les coses bé.

Tinc la sensació que hem d'avançar molt en aquest àmbit de la qualitat. Els pares i mares poden exigir una roba adequada per fer esport, però hi ha altres qüestions de vital importància per les que poden demanar que els passem comptes. Els entrenadors han de vetllar per que el procés de l'entrenament esportiu tingui unes característiques determinades i permeti desenvolupar una sèrie d'habilitats, actituds i valors de la persona. Si no els exigim això seran simplement administradors d'unes rutines establertes d'entrenament que no tindran en compte la persona.

Els dirigents han de poder ampliar el seu punt de vista i no reduir el seu àmbit d'acció a "evitar-se problemes". Hem de mirar quines qüestions necessiten una avaluació determinada i com poder-la fer per millorar.

Finalment, cal aclarir quines són pràctiques aconsellades, professionals i responsables i quines altres són fruit de la improvisació, poc clares i que comporten una consideració pobre de la pràctica professional que volem donar.