EDUCATION & COACHING EXPERIENCES

Un blog dedicat als apassionats pel bàsquet que els agrada pensar i reflexionar

dilluns, de juny 26, 2006

LA PROFESSIONALITZACIÓ EN LA DIRECCIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES

Abstract in English: In the 1980’s, a lot of schools and clubs were searching solutions for their sports activities. They tried to work things out promoting a professional approach and there was often some difficulties to take the right person. During the 1990’s, plenty of solutions were spread in order to find coaches and educators. In the last few years, from 2000 to nowadays, it seems that there is strong a concern increasingly about sports management and not only “coaches searching”.

Resumen en español: En la década de los 80, muchas escuelas y clubes estaban buscando soluciones para sus actividades deportivas. Trataban de sacar las cosas adelante promocionando un enfoque profesional y a menudo había dificultades para encontrar la persona adecuada. Durante la década de los 90, muchas soluciones se esparcían para poder encontrar entrenadores y educadores. En los últimos años, del 2000 hasta hoy, parece que hay una mayor preocupación aumentando acerca de la dirección deportiva y no sólo sobre la búsqueda de entrenadores.

La darrera vegada que m’he trobat pensant en quines necessitats té un club o una escola en relació a les seves activitats esportives, el que m’ha vingut al cap és que més enllà de trobar monitors per les activitats, la necessitat més important avui és trobar la persona adequada per dirigir a aquella organització.

Ens trobem amb organitzacions que volen créixer i que al capdavant tenen coordinadors que no tenen ni les habilitats ni la il·lusió per tirar-les endavant. També ens trobem amb organitzacions amb aspiracions més modestes i que tenen professionals capacitats i, en certa mesura, desaprofitats. Aquests són dos casos comuns, però que no esgoten les diferents tipologies de relació entre la direcció i la organització.

Si les dècades dels 80 i dels 90 van ser la de la professionalització del monitoratge (van aflorar de cop i volta un munt d’empreses i associacions que s’especialitzaven en facilitar monitors esportius, com d’altres ho han fet amb monitors de menjador o de lleure), la dècada del 2000 sembla apuntar a la progressiva professionalització de la direcció i coordinació d’aquestes activitats.